Infolehed: Lapse lein ja leinava lapse toetamine lasteaias

Paljud lapsed kogevad enne suurekssaamist erinevaid kaotusi. Kellegi või millegi kaotamine läbi surma või muude muutuste võib ka lapse jaoks kaasa tuua hulga keerulisi tundeid ja leinaprotsessi. Nii kriisinõustaja kui mänguterapeudina puutun ma leinava lapse toetamisega kokku ja näen, kui oluline on jõustada ja nõustada ka täiskasvanuid lapse elus, sest igaüks meist võib mängida selles loos olulist rolli ja meie teadmised ja suhtumine on olulised.

Viisime hiljuti hea kolleegiga õppenõustamiskeskuses läbi lasteaiaõpetajatele suunatud koolituse sellest, kuidas mõista ja toetada leinavat last ja leinast puudutatud rühma. Tuginedes minu esitluse pikale jutule pani üks leinast puudutatud laste hooliv ema kokku infomaterjalid, et toetada enda laste lasteaiateed läbi leinaprotsessi.

Ta koostas ühe üldisema lapse leina ja keerulistest asjadest rääkimise infolehe, mis on suunatud kõigile lapse elus osalevatele täiskasvanutele. Ja teise, kahelehelise, mis sisaldab lisaks esimesele lehele ka teist, õpetajatele suunatud teavet sellest, kuidas (lasteaia)õpetaja saab kindlustada tagala ning luua, taastada ja hoida turvatunnet nii leinava lapse, teiste laste kui ka nende vanemate jaoks.

Infolehtede pildid siin on eraldi suureks klikitavad ning nende all on eraldi faililingid, mida saab alla laadida ja ka printida.

Lapse-lein.pdf
Lapse-lein-opetajale.pdf

Soovin kogu südamest, et ükski laps ega teda toetav täiskasvanu ei jää leinas ja mures üksi.

❤

Heade soovidega,

Eva