Nõustamine

Mu süda kuulub lastele ja kõigile neile, kes seisavad laste ja perede heaolu eest. Mu südames on alati koht ka neile, kes on elus keerulise koha peal, suurte muutuste ees või sees, kaotamas või kaotanud kalli. Ma usun, et meil kõigil võib ette tulla hetki või pikemaid perioode, kus mõistmist, ärakuulamist ja kaasamõtlemist rohkem vajame.

Kuigi suur rõhk mu tööelus on mänguteraapial ja tööl lastega, siis nõustan ma ka lapsevanemaid ja õpetajaid. Läbi aastate olen toeks olnud enneaegsena sündinud laste vanematele ja seda ka laste kasvades. Vajaduspõhiselt ja vastavalt enda jaksamisele, võtan vahel vastu ka mahukamaid kriisitöid, kuid sagedamini olen kriisides toeks osaliselt lastega seotud teemades. Nõustan vanemaid, kuidas lapsele rääkida suremisest, edastada kaotuse või surmateadet, kuidas last matusteks ette valmistada ja leinas toetada.

Koos hea sõbra Kerliga omame valmisolekut läbi viia ka tugi- ja supervisioonigruppe. 

***

 

Ühe nõustamistunni (kuni 60 minutit) tasu on 60 eurot. Kui kohtumine on pikem kui üks tund, on edasine arvestus poole tunni kaupa ehk iga alustatud 30 minutit on 30 eurot. 

Kriisitööde ja gruppide läbiviimise tasu vastavalt kokkuleppele. 
 

„Vaata lähedalt,
vaata südamega!
Kuula hoolega,
kuula südamega!”

Karukliiniku Karu karutarkus
love-karu