KARUKLIINIKU KARU LUGU

Südames kantud pisike Karu sündis 1. oktoobril 2011, päeval, mil Eva läks Lastehaiglasse tööle. Kasvades tervishoiuasutustes laste rõõmude ja murede keskel, teab Karu hästi, kui tõelised võivad olla nende hirmud ja kui oluline on lapsi kuulata, nendega ausalt rääkida ja neid eesootavaks igakülgselt ette valmistada.

Karu peenelt häälestatud tunnetus, märkamine ja suur süda on pannud vajadustest lähtuvalt aluse Karukliiniku tervisekoolile, kus ta on laste kõrval, püüab neile keerulisi asju selgitada ja vajadusel jagada neile oma vaprust. Ta on tundlik, hooliv ja samas ei kohku tagasi millegi ees. Lapsed on ütelnud, et kui Karu on su kõrval, siis tunduvad hirmutavad asjad pisemad ja koos on neist kergem üle saada. Karuga koos on palju julgem.

Selleks, et jõuda rohkemate lasteni ja neid paremini ette valmistada, võttis Karu oma Karukliiniku kohvri ja läks lasteaeda külla. Ta rääkis lastele esmaabist, enda elust ja tegemistest tervishoiumaailmas ja lapsed rääkisid talle oma kogemustest, mõtetest, tunnetest ja vajadustest. Sedasi koos ja natuke eemalt on tore tervisemaailma uurida, avastada ja olulisi oskusi harjutada. Lastel on Karule nii palju õpetada!

Karu on Karukliiniku süda ja hing. Ta usub, et lapsena saadud positiivsed kogemused terviseteemades aitavad suuremana olla julgem, avatum ja vajadusel ka parema ravisoostumusega. Karu teeb endast oleneva, et innustada lapsi mängima, unistama ja uskuma, et tervishoiusüsteem toimib nende tervise ja heaolu tagamiseks. Mine tea, ehk innustab ta mõnd last tulevikus valima töö tervishoius.

Karukliiniku Karu unistab sellest, et iga laps oleks hoitud ja toetatud just talle sobival viisil.

Ma olen õppinud õeks ja ka esmaabi õpetajaks, omandanud põhiosa erakorralises meditsiinis töötava õe täiendõppest ja läbinud terviseteaduse magistriõppes terviseõe erialaained. Olen töötanud nii lastehaiglas kui ka kiirabis, õpetanud õdedele lasteõendust ning nõustanud laste tervisemuredega seoses lapsevanemaid ja õpetajaid. Nii laste ja vanemate-õpetajate kui ka tervishoiuspetsialistide rõõmud ja mured terviseteemadega seoses on mulle tuttavad.

Selleks, et lapse heaolu ja õigused meie tervishoiusüsteemis oleksid paremini hoitud ja kaitstud, aitab kaasa kohane ettevalmistus ja vajaduspõhise lisatoe pakkumine ning heal tasemel koostöö. Selle veendumusega olen ma oma teadmisi ja oskusi rakendanud Karukliiniku tervisekooli ettevõtmistes, kus ühelt poolt tutvustan tervishoiumaailma, õpetan lastele esmaabi ja teisalt püüan toetada nende laste, perede ja nende toetajate toimetulekut, kes kogevad lapse tervisemurede, protseduuride ja õe-arsti külastustega hirmu ja ärevust.