Patsiendiohutuse päev

Täna on üleilmne patsiendiohutuse päev.

Patsiendiohutus on lai teema. See pole vaid füüsiliselt abi saamise, õige ravi määramise, õigete ravimkoguste ja manustamise viiside jälgimise ja muu sarnase teema, vaid patsiendiohutuse sisse mahub ka patsiendi omakogemus. Väga oluline on ka see, kui turvaliselt sa ise ennast patsiendina tunned. Mida selle tunde loomiseks tehakse? Kas ja kuidas sind ette valmistatakse eesootavaks ja kuidas sind toetatakse näiteks protseduuride ajal ning ka nende järgselt – ka see on ohutusega seotud.

Hirm ja teadmatus võivad muuta abituks ja teha palju kurja. Ka mänguteraapiasse jõuab lapsi, kes kardavad arsti ja õe külastamist, ka lihtsamaid mõõtmisi-kaalumisi, rääkimata torkamisest ja haiglasse sattumisest. Nende heaolu on häiritud.

Kogemused, millest mu joonistus siin räägib, peaksid olema välistatud, kuid kui hirm on juba kasvama lastud, siis võib kohasele teadmiste tõstmisele lisaks abi olla vajadusel ka teraapiast. Kolle saab taltsutada, nad ootavad tegelemist, hoolt ja armastust.

Ohutuid kgemusi! 🙂